Prace remontowe

Kamienica nr 19 przy Placu na Groblach przejdzie kompleksowy remont części wspólnych, który zapewni przyszłym właścicielom apartamentów komfort oraz bezpieczeństwo. W zakres prac remontowych obejmie:

1. Remont i/lub przebudowa i/lub budowa stropów i schodów:

1.1. strop nad piwnicą

1.2. stropu nad parterem

1.3. stropu nad pierwszym piętrem,

1.4. stropu nad drugim piętrem,

1.5. stropu nad trzecim piętrem,

1.6. przebudowa klatek schodowych.

2. Przebudowa fragmentu budynku w celu wykonania urządzeń dźwigowych (wind).

3. Remont i/lub przebudowa istniejących ścian w obrębie kamienicy w zakresie dostosowanym do przebudowy kamienicy.

4. Remont i/lub przebudowa i/lub budowa ścian na poddaszu i dodatkowych kondygnacjach.

5. Remont i/lub przebudowa i/lub budowa istniejących i nowych kominów wewnątrz kamienicy.

6. Remont i/lub przebudowa dachu:

6.1. wymiana poszycia dachu na blachę płaską łączoną na felc,

6.2. remont, przebudowa i/lub budowa więźby dachowej,

6.3. montaż okien połaciowych, ofasowania, montaż włazu,

6.4. remont i/lub przebudowa kominów nad dachem,

6.5. wykonanie tarasu/tarasów w przypadku otrzymania zgód.

7. Remont i/lub wykonanie izolacji pionowej (front i podwórko od zewnątrz budynku) i poziomej.

8. Remont i/lub przebudowa elewacji od strony podwórza:

8.1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, drewnianą,

8.2. remont i/lub przebudowa istniejącej elewacji wraz z dociepleniem,

8.3. remont i/lub przebudowa/budowa nowych balkonów i galerii,

8.4. przebudowa otworów okiennych i zmiana ich na okna balkonowe,

9. Remont i/lub przebudowa elewacji szczytowej leżącej w granicach innych działek - ocieplenie (w przypadku otrzymania zgód od sąsiadów).

10. Remont i/lub przebudowa elewacji frontowej:

10.1. wymiana stolarki okiennej na nową (bez witryn), drewnianą,

10.2. remont elewacji - prace tynkarskie i obróbki blacharskie,

10.3. restauracja lub wykonanie nowych drzwi wejściowych do kamienicy,

10.4. remont i/lub przebudowa fragmentu budynku w obrębie otworów okiennych i drzwiowych - wykonanie witryny (w przypadku otrzymania zgód),

10.5. wykonanie dolnego cokołu i progu na wejściu do kamienicy w kamieniu (tynk i/lub piaskowiec i/lub granit).

11. Remont i/lub przebudowa fragmentu lub całości istniejących piwnic:

11.1. wykonanie wylewek,

11.2. wykonanie ścian ażurowych komórek lokatorskich.

12. Remont, przebudowa i/lub budowa kotłowni gazowej wraz z infrastrukturą lub wykonanie kotłowni z wykorzystaniem sieci MPEC:

12.1.  przygotowanie pomieszczeń kotłowni,

12.2.  remont, przebudowa i/lub budowa instalacji gazowej kotłowni/MPEC,

12.3.  remont, przebudowa lub/i budowa instalacji C.O. w kamienicy,

12.4.  montaż kotłów z osprzętem/MPEC,

12.5.  wprowadzenie instalacji c.o./MPEC (c.o. c.w.u.) do lokali, zakończonych zaworem

bez ich rozprowadzania po lokalach.

13. Remont i/lub przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie części wspólnych budynku:

13.1. remont i/lub przebudowa WLZ i przygotowanie rurażu dla instalacji niskoprądowych,

13.2. remont i/lub przebudowa oświetlenia na klatce schodowej,

13.3. remont i/lub przebudowa instalacji domofonowej,

13.4. remont i/lub przebudowa instalacji tv zbiorczej, internet,

13.5. wykonanie oświetlenia elewacji (sterowanie, lampy), 13.6. wykonanie monitoringu cctv,

13.7. wykonanie sygnalizacji p.poż,

13.8. wprowadzanie instalacji elektrycznej do tymczasowej skrzynki w lokalach, bez rozprowadzania instalacji w lokalach,

13.9. wprowadzenie instalacji niskoprądowej do lokali bez jej rozprowadzania po lokalach.

14. Remont i/lub przebudowa istniejącej instalacji wod- kan w obrębie części wspólnych budynku:

14.1. remont i/lub przebudowa instalacji kanalizacyjnej,

14.2. remont i/lub przebudowa instalacji wodnej,

14.3. wprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej do lokali bez ich rozprowadzania po lokalach, instalacja wodna zakończona zaworem.

15. Wykonanie instalacji klimatyzacji centralnej:

15.1. przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych dla montażu centrali klimatyzacyjnych,

15.2. montaż central klimatyzacyjnych,

15.3. wykonanie pionów instalacji klimatyzacyjnej,

15.4. montaż jednostek klimatyzacyjnych w mieszkaniach.

16. Remont i/lub przebudowa istniejącej instalacji gazowej w obrębie części wspólnych budynku (w zakresie doprowadzania instalacji do pomieszczeń kotłowni) lub jej likwidacja w przypadku budowy kotłowni z sieci MPEC.

17. Remont i/lub przebudowa klatek schodowych uwzględniający projekt wnętrz.

18. Remont i/lub przebudowa muru granicznego.

19. Remont, budowa i/lub przebudowa fragmentu budynku lub podwórza celem wykonania kosza na śmieci.

20. Remont i/lub przebudowa poddasza niemieszkalnego (lub fragmentu) w budynku wraz ze zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne (projekt budowlany w podziale - każdy lokal ma oddzielne pozwolenie na budowę) - niewykonywane, poza zakresem funduszu.

21. Remont i/lub przebudowę lokali na poszczególnych kondygnacjach (lub ich fragmenty) wraz ze zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne i/lub użytkowe oraz infrastrukturą techniczną (opcjonalnie na życzenie klienta za dodatkową opłatą), które nie wpływają na części wspólne budynku - niewykonywane, poza zakresem funduszu.

22. Wykonanie dodatkowych powierzchni mieszkalnych lub nie mieszkalnych w budynku wg uznania strony sprzedającej tj. spółki pod firmą Koneser Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie,

23. Projekty, nadzory, operaty, wydzielenia i inna dokumentacja pomocnicza.

24. Prace porządkowe.